fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Lungcancer

Lungcancer är den nästvanligaste cancertypen bland män i Finland. Den viktigaste enskilda etiologiska orsaken till lungcancer är tobak. I tobaksrök påträffas flera tiotals olika carcinogena ämnen. Andra faktorer har inte lika stor betydelse. Bland dem kan dock nämnas joniserande strålning, asbest, kvarts, polycykliska aromatiska kolväten, vissa metaller och deras salter (krom., nickel). När det gäller asbest och silikos anser man att det är fråga om en yrkessjukdom.

Största delen av lungcancerfallen är bronkialcancer dvs. den utgår från bronkernas ytepitel. Det normala respiratoriska epitelet är cylindriskt. Detta förändras till metaplastiskt skivepitel och vidare till via olika dysplastiska förändringar till in situ-karcinom och slutligen till ett s.k. invasivt karcinom. I de minsta och mest distala luftvägarna påträffar man, i stället för skenskiktat epitel,
1-2 radigt cilieförsett epitel med Claras celler. De perifera adenokarcinomen antas uppstå från dessa celltyper.

Lungcancer indelas i åtta olika typer utgående från den histopatologiska bilden.
 90-95 % av alla lungcancerfall hör till den epiteliala gruppen.
Dessa indelas vidare i:
1. skivepitelkarcinom (squamocellulärt karcinom)
2. småcellskarcinom
3. adenokarcinom
4. storcellskarcinom.

 

 

 
 
Accessibility Feedback