fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Adenokarcinom, översikt
   
sivusto123
Adenokarcinom, 40x
   
sivusto123
Adenomkarcinom, 100x
   
sivusto123
Adenokarcinom, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Adenokarcinom

Adenokarcinom utgör 20-30 % av alla lungcancerfall i Finland. Adenokarcinom anses inte bero på tobaksrökning. Antalet adenokarcinomfall har tydligt ökat under de senaste åren. Den primära tumören är vanligtvis liten och perifert lokaliserad. Metastaser påträffas emellertid redan i ett tidigt stadium. Prognosen för adenokarcinom är sämre än för skivepitelkarcinom.
Det finns flera olika undertyper av adenokarcinom.
En av undertyperna, bronkiolärt-alveolärt karcinom bildar öar längs bronkiolernas och sprids längs alveolerna. Bronkiolärt-alveolärt karcinom invaderar inte bindvävsstroma, vilket skiljer denna typ av karcinom från andra undertyper. Tumören avger vanligtvis mycket slem och multipel. Den är dock vanligtvis begränsad till en lunglob.

 

 

 
 
Accessibility Feedback