fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Organpatologi polku Den lymfatiska vävnaden
klass 1

Den lymfatiska vävnaden

I den lymfatiska vävnaden förekommer många olika celltyper. Lymfocyten är den viktigaste celltypen. Det finns T- och B-lymfocyter. B-lymfocyterna utvecklas till plasmaceller. Inom den lymfatiska vävnaden förekommer T-cellerna på s.k. T-områden och B-cellerna på B-områden.

  

 
 
Accessibility Feedback