fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Lungemfysem, översikt
   
sivusto123
Lungemfysem, 40x
   
sivusto123
Lumgemfysem, 100x
   
sivusto123
Lungemfysem, 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Lungemfysem

Emfysem hör till en grupp sjukdomar där alveolgångarna, som följer efter de terminala bronkiolerna, är permanent förstorade. Detta leder till att luftväxlingen i lungorna inte är som den borde vara och lungorna har förlorat sin elasticitet. 

Makroskopiskt kan man konstatera att lungan är förstorad, men ingen tydlig ärrvävnad förekommer. Så länge lungsäcken är hel så är lungan mjuk och fylld med luft. Om lungsäcken går sönder faller lungan ihop. Då kan man inte konstatera någon förstoring. För att säkerställa en diagnos både makroskopiskt och mikroskopiskt, bör lungorna fixeras i formalin innan man öppnar thorax-håligheten. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback