fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Skivepitelkarcinom, översikt
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom, 40x
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom, 100x
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom, 200x
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Skivepitelkarcinom

40-60 % av alla lungcancerfall är skivepitelkarcinom. Denna typ av cancer håller sig länge inom thoraxområdet och den kan därför ganska lätt avlägsnas med operation. Makroskopiskt ser man aktivt delande epitelceller, som i form av klumpar tränger sig in i bronkernas lumen och som i yttersta fall blockerar hela bronken. I vävnaderna runt bronken och i dess närmaste omgivning förekommer ljust, fast och fibrigt infiltrat från karcinomet. Lymfknutorna vid bronkernas och lungans yta är också förstorade.

 

 

 
 
Accessibility Feedback