not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Skivepitelkarcinom, översikt
   
Skivepitelkarcinom, 40x
   
Skivepitelkarcinom, 100x
   
Skivepitelkarcinom, 200x
   
Skivepitelkarcinom, 400x
   
Keuhko
   

Skivepitelkarcinom

Kärnorna varierar mycket i form och storlek. I mitten av vissa karcinomöar ser man nekros (#).
100x, H&E.