not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Skivepitelkarcinom, översikt
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom, 40x
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom, 100x
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom, 200x
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Skivepitelkarcinom

Kärnorna varierar mycket i form och storlek. I mitten av vissa karcinomöar ser man nekros (#).
100x, H&E. 
 
Accessibility Feedback