fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Småcellskarcinom, överikt
   
sivusto123
Småcellskarcinom, 40x
   
sivusto123
Småcellskarcinom, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Småcellskarcinom

Ca 25 % av alla lungcancerfall utgörs av småcellskarcinom. Den primära tumören ligger ofta centralt. Småcellskarcinom växer vanligtvis mycket snabbt. Tumören sprider sig via lymfkärlen till lymfknutorna i mediastinum och halsen. Småcellskarcinom bildar i ett tidigt stadium metastaser i bland annat hjärnan och benstommen. Detta betyder att progonsen är dålig. Det är sällan möjligt att operera småcellskarcinom. Strålning och cytostatika används vid bekämpning av denna sjukdom.

 

 
 
Accessibility Feedback