fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Lungsäcksinflammation, översikt
   
sivusto123
Lungsäcksinflammation, 40x
   
sivusto123
Lungsäcksinflammation, 200x
   
sivusto123
Lungsäcksinflammation, 400x
   

Lungsäcksinflammation

Fibrös lungsäcksinflammation är en ospecifik reaktion i lungsäcken, som hos unga vuxna ofta är förknippad med tuberkulos. Denna sjukdom kan emellertid också uppkomma som en följd av andra svåra allmänna infektioner såsom t.ex. uremi. Mesotelievävnaden delar sig aktivt och allvarliga kärnförändringar kan förekomma utan att det är fråga om malignitet. I cellutstryk efter en pleural punktion ser man ofta celler som hör till klass III i Papanicolaous skala.

Vid fibrös lungsäcksinflammation blir lungsäcken luddig, förtjockad och blodfylld.

 

 
 
Accessibility Feedback