fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Benmärg

Benmärgen kan drabbas av många olika typer av sjukdomtillstånd. En del är godartade eller reaktiva, andra är elakartade.

Benmärg undersöks med hjälp av utstryk och crista-biopsi. Ett aspirationsprov tas vanligtvis från bröstbenet (sternum). Biopsier tas vanligen från höftbenskammen (os ilium). Akut och kronisk leukemi diagnostiseras vanligtvis utgående från benmärgsutstryk. I dem kan man relativt lätt identifiera enskilda celler. Benmärgsutstryk kan dessutom färgas med specialfärger och undersökas med specialmetoder. Såvida cellerna inte lossnar ("Dry Tap") måste man ty sig till biopsier från benmärgen. Crista-biopsi används framför allt för att konstatera lymfom och i synnerhet för att få grepp om dess spridningsgrad. Med benmärgsbiopsi kan man också bedöma om cytostatika-behandlingen lyckats, dvs. om svaret på den behandlingen är positivt.

Orden hypoplasi och hyperplasi beskriver endast mängden hemopoetiska celler. I bakgrunden kan både godartade/reaktiva och elakartade tillstånd föreligga.  

  

 
 
Accessibility Feedback