fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Allmän patologi
klass 1

Allmän patologi

Inom allmän patologi studerar man olika patologiska förändringar i organ och vävnader.
Allmän patologi indelas ofta i tre delar som rör:
1. cellskador
2. inflammationer
3. tillväxtstörningar

Cellskador omfattar störningar i cellernas normala fysiologi.
Dessa typer av skador uppstår på grund av:
1. syrebrist
2. fysiska skador
3. kemiska ämnen
4. immunologiska reaktioner
5. genetiska störningar
6. störningar i näringbalansen
Dessa skador kan vara av övergående natur ifall påfrestningen upphör eller kroniska, såsom t. ex. vid kallbrand.

Ovannämnda orsaker kan också ge upphov till inflamationer. En inflammation är en kompliserad reaktion som leder till:
1. en ökning i blodflödet genom blodkärlen i vävnaden eller organet 
2. en ökning av blodkärlsväggarnas genomsläpplighet
3. en immunologisk reaktion
Symptom på inflammation är rodnad, svullad, och smärta

Tillväxtstörningar kan vara små, mikroskopiska förändringar, såsom epiteliala metaplasier (förändringar av en normal, fullt differentierad vävnad eller cell till en onormal), eller förändringar, som är klart synliga med blotta ögat, såsom en del tumörer. Det gemensamma för dessa förändringar är att vävnadens normala utveckling är störd.

 


 

 
 
Accessibility Feedback