fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Organpatologi
klass 1

Organpatologi

Inom organpatologin undersöker man sjukliga tillstånd i våra olika organ.
Våra organ kan grupperas till större helheter. Under blodkretsloppet finner man således sjukliga förändringar i blodkärlen och hjärtat samt dessutom funktionsstörningar i hjärtat.

En förutsätting för en god organpatologisk undersökning är att man är förtrogen med den allmänna patologin. Det vill säga att man känner till orsaken till de olika typerna av cellulära skador, inflammationer och tillväxtstörningar samt deras olika sjukdomsbilder. I fortsättningen kommer vi att fördjupa oss i de olika sjukdomarnas histologiska förändringar. Förändringarna på cell- och vävnadsnivå kommer inte att upprepas.


 

 
 
Accessibility Feedback