fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Astma, översikt
   
sivusto123
Astma, 40x
   
sivusto123
Astma, 200x
   
sivusto123
Keuhkoputki
   

Astma, keuhkoastma, brochchial astma, astma bronchiale

Typiskt för lungastma är:
1. spasmer i bronkiolernas glatta muskulatur
2. inflammerad slemhinna
3. svullen slemhinna
4. ökad sekretion av slem.
Vid astma är bronkerna hyperaktiva, vilket innebär att de är mycket känsliga och lätt reagerar på olika typer av retning. Detta leder till att andningsvägarna förträngs. Andningen blir pipande och utandningsfasen förlängs. Lungastma hör till de kroniska obstruktiva lungsjukdomarna.

En astmapatients lungor kan se normala ut eller så kan de vara förstorade. I bronkerna och bronkiolerna ser man tjockt segt slem. Ibland förekommer utvidgningar av brokerna. Detta är vanligt i övre lungloberna.

 
 
Accessibility Feedback