fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Kronisk bronkit, översikt
   
sivusto123
Kronisk bronkit, 40x
   
sivusto123
Kronisk bronkit, 200x, A
   
sivusto123
Kronisk bronkit, 200x, B
   
sivusto123
Keuhkoputki
   

Kronisk bronkit

Kronisk bronkit innebär att slemhinnan i luftrören har drabbats av en långvarig inflammation. Till sjukdomsbilden hör också mycket slemmig hosta.

Det är främst de små bronkerna och bronkiolerna som inflameras. Ibland kan även större bronker inflameras. Bronkernas slemhinna är röd, förtjockad och vätskande. Finkornigt slem har fastnat i bronkernas väggar. Kronisk bronkit leder ofta till emfysem. Kronisk bronkit räknas till de kroniska obstruktiva lungsjukdomarna (COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

 

 

 
 
Accessibility Feedback