fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Dammlunga

Vid dammlunga eller pneumokonios ansamlas orenheter i andningsluften i andningsvägarna. Detta leder till att lungvävnaden förstörs. Sjukdomen förorsakas av både organiska och oorganiska partiklar. Hit hör asbest, kvarts, barium, järndamm och annat organiskt /oorgansiskt damm.

 

 

 
 
Accessibility Feedback