not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Skivepitelkarcinom, översikt
   
Skivepitelkarcinom, 40x
   
Skivepitelkarcinom, 100x
   
Skivepitelkarcinom, 200x
   
Skivepitelkarcinom, 400x
   
Keuhko
   

Skivepitelkarcinom

Snitt från lunga med atypiska skivepitelkarcinomöar (*).
40x, H&E.