not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Skivepitelkarcinom, översikt
   
Skivepitelkarcinom, 40x
   
Skivepitelkarcinom, 100x
   
Skivepitelkarcinom, 200x
   
Skivepitelkarcinom, 400x
   
Keuhko
   

Skivepitelkarcinom

På många ställen ser man stora celler och ibland cytoplasmatiska bryggor mellan dem (pilspetsar). Keratinkorn (pärlor), som är så typiska för skivepitelkarcinom, förekommer ganska sparsamt.
400x, H&E.