not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Lungcancer / Adenokarcinom / Adenokarcinom, översikt
bild

Adenokarcinom, översikt
   
Adenokarcinom, 40x
   
Adenomkarcinom, 100x
   
Adenokarcinom, 400x
   
Keuhko
   

Adenokarcinom

Snitt från lunga med en tumör som bildats av körtelepitelceller (*) och som sprider sig längs alveolernas väggar. Mellan tumörens celler förekommer inflammatorisk vävnad.
H&E.