not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Adenokarcinom, översikt
   
sivusto123
Adenokarcinom, 40x
   
sivusto123
Adenomkarcinom, 100x
   
sivusto123
Adenokarcinom, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Adenokarcinom

Snitt från lunga med en tumör som bildats av körtelepitelceller (*) och som sprider sig längs alveolernas väggar. Mellan tumörens celler förekommer inflammatorisk vävnad.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback