not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Adenokarcinom, översikt
   
Adenokarcinom, 40x
   
Adenomkarcinom, 100x
   
Adenokarcinom, 400x
   
Keuhko
   

Adenokarcinom

Snitt från lunga med körtelepitelceller som bildar en malign tumör, som sprider sig längs alveolernas väggar (pilar) (bronkiolärt-alveolärt karcinom). Tumören avger stora mängder slem (*). Mellan körtelstrukturerna ses inflammatoriska celler.
40x, H&E.