not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Adenokarcinom, översikt
   
sivusto123
Adenokarcinom, 40x
   
sivusto123
Adenomkarcinom, 100x
   
sivusto123
Adenokarcinom, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Adenokarcinom

En tumör, som består av körtelepitelceller, sprider sig längs alveolernas väggar. Graden av pleomorfi hos kärnorna är ganska låg. Detta betyder att kärnorna ser någorlunda likadana ut. Mellan körtelcellerna förekommer inflammatoriska celler.
400x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback