en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Adenokarcinom, översikt
   
Adenokarcinom, 40x
   
Adenomkarcinom, 100x
   
Adenokarcinom, 400x
   
Keuhko
   

Adenokarcinom

Adenokarcinom utgör 20-30 % av alla lungcancerfall i Finland. Adenokarcinom anses inte bero på tobaksrökning. Antalet adenokarcinomfall har tydligt ökat under de senaste åren. Den primära tumören är vanligtvis liten och perifert lokaliserad. Metastaser påträffas emellertid redan i ett tidigt stadium. Prognosen för adenokarcinom är sämre än för skivepitelkarcinom.
Det finns flera olika undertyper av adenokarcinom.
En av undertyperna, bronkiolärt-alveolärt karcinom bildar öar längs bronkiolernas och sprids längs alveolerna. Bronkiolärt-alveolärt karcinom invaderar inte bindvävsstroma, vilket skiljer denna typ av karcinom från andra undertyper. Tumören avger vanligtvis mycket slem och multipel. Den är dock vanligtvis begränsad till en lunglob.