fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Oxidativ fosforylering

I eukaryota celler sker den oxidativa fosforyleringen på mitokondriens innermembran.
I bakterier sker den på cellmembranet. På dessa membraner överförs elektroner från ett substrat till syre, vilket ger energi för bildning av ATP. Största delen av den energi, som fås från glukos och andra energikällor, härrör från den oxidativa fosforyleringen.

Elektronöverförarna (NADH och FADH2) är reducerade, dvs. de har fångat upp elektroner som frigjorts från glukos, fetter och aminosyror vid deras oxidering. Elektronöverförarna överlämnar nu elektronerna vidare till elektrontransportkedjan (som också kallas respirationskedjan eller andningskedjan). Elektronerna förs stegvis vidare till syre, som reduceras till vatten.  

När elektronerna vandrar i elektrontransportkedjan hamnar de så småningom på allt lägre energinivåer. Med hjälp av den energi, som här frigörs, pumpas protoner (H+) från mitokondriens matrix till mellanrummet mellan ytter- och innermembranet. Detta ger upphov till en membranpotential över innermembranet. Protonerna strävar nu efter att komma tillbaka till matrix. Detta sker via ett ATP-syntas, som ligger i innermembranet. Härvid frigörs energi och ATP-syntas kan fosforylera ADP till ATP. Kraften från den s.k. "protonmotorn" kopplar således oxidationen av syre till fosforyleringen av ADP.

 

 

Översätt bild: YTTERMEMBRAN; INNERMEMBRAN; MATRIX; ELEKTRONTRANSPORTKEDJA; ATP-SYNTAS

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback