fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Katabolism

Cellen använder främst kolhydrater och fetter som energikällor. Proteiner kan också komma i fråga med endast i undantagsfall. Cellen får energi genom att oxidera organiska molekyler. Det finns olika oxidationsrutter för de olika energikällorna. I slutändan förenas rutterna.

 

Socker bryts först ner till glukos, som oxideras vid glykolysen. Om cellen har tillgång till syre fortsätter reaktionen också efter glykolysen, vilket ger mera energi. Ifall cellen inte har tillgång till syre slutar reaktionen efter glykolysen och slutprodukten avlägsnas från cellen.

 

Översätt bild. Kolhydrater; Fetter; (Proteiner); Energi

 

 

 
 
Accessibility Feedback