fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
EM-bild av peroxisom
   
sivusto123
EM-bild av peroxisom, 2
   

Peroxisomer

Peroxisomer är membranbundna organeller, som deltar i många metaboliska reaktioner. Peroxisomerna innehåller ett fyrtiotal olika enzymer, som är kopplade till fettsyrornas β-oxidation och bildningen av gallsyror. Vid oxidationen i peroxisomerna bildas väteperoxid, som är mycket giftigt för cellen. Enzymet katalas nedbryter väteperoxiden till syre och vatten.  


Peroxisomerna varierar i storlek och antal beroende på omständigheterna. Levercellerna har rikligt med peroxisomer, som lagrar, nedbryter och syntetiseras lipider. Njurarnas celler har rikligt med peroxisomer,  som deltar i nedbrytningen av giftiga ämnen. Peroxisomerna i lever- och njurcellerna är vanligen större (0,3 - 1,5 µm) än peroxisomerna i vanliga celler (s.k. mikroperoxisomer 0,15 - 0,25 µm).   

 

 

Peroxisomerna hör till familjen mikrobody-organeller. Till samma familj hör glyoxisomerna och glykosomerna. I växt- och jästcellernas glyoxisomer omvandlas fettsyror till socker. I glykosomer, som förekommer endast i flagellater, sker en del av glykolysen. Gemensamt för alla medlemmar i mikrobody-familjen är att de oxiderar fettsyror. Deras signalpeptider är mycket likartade.

I elektronmikroskop är peroxisomerna runda med ett kristallint mittparti. Kristallen består av urikas, som är ett enzym som oxiderar urinsyra.

 

 

 

 

 


Översätt bild: membran, matrix, kristallint centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback