fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

Anaerob energiproduktion

Vid den anaeroba energiproduktionen reduceras pyruvatet, som bildats genom glykolys av glukos, antingen till laktat genom mjölksyrajäsning (fermentering) eller till alkohol (etanol) genom alkoholjäsning.

Mjölksyra bildas, då djurvävnader inte får tillräckligt med syre för att oxidera pyruvat och NADH, som uppstått vid glykolysen. Under anaeroba förhållande reduceras pyruvat till laktat genom att motta elektroner från NADH. Samtidigt övergår NADH till NAD+, som i sin tur behövs för den fortsatta glykolysen eller i cellen. 

Vissa vävnader och celltyper (såsom celler i hjärnan, näthinnan och röda blodkroppar) bildar laktat från glukos även under aeroba förhållanden. Under anaeroba förhållanden bildar också många mikrober laktat av glukos.

Alkoholjäsning sker i vissa växter, ryggradslösa djur, protista och mikrober såsom jästsvampar. Vid alkoholjäsning bildas etanol och koldixoid från pyruvat. Detta sker under anaeroba förhållande. Vid alkoholjäsningen likaväl som vid mjölksyrafermenationen uppstår de för cellens energiproduktion så viktiga NAD+ molekylerna.
Översätt bild: GLYKOLYS; pyruvat; FERMENTATION; laktat, etanol osv

 

 

 
 
Accessibility Feedback