fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Oxidativ fosforylering

ATP-syntas omvandlar elektronkedjans protongradient till ATP-bunden energi vid  den oxidativa fosforyleringen.


År 1978 fick Peter O. Mitchel Nobelpriset i kemi för utvecklingen av den kemiosmotiska teorin. Denna teori förklarar hur elektrontransportkedjan och den oxidativa fosforyleringen kopplas ihop via protongradienten över mitokondriens innermembran. Transporten av protoner över membranet ger upphov till både en pH-gradient och en elektrokemisk gradient. Protongradienten används för att skapa ATP genom oxidativ fosforylering med hjälp av F0F1-ATP-syntas. ATP-syntasets F0 del fungerar som en jonkanal, längs vilken protoner återvänder till matrix samtidigt som de avger sig energi. ATP-syntas F1del fogar en fosfatgrupp till ADP, varvid ATP bildas.

Mitokondrierna i den bruna fettvävnaden innehåller termogenin, som bildar en kanal förbi ATP-syntas. Detta leder till att energin, som frigörs från protongradienten, omvandlas till värme

 

 

Översätt bilden : ATP-syntas

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback