fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Glykolys

Cellen får det glukos, som den behöver för sin energiproduktion, antingen utifrån (då det förs in i cellen genom osmos, från en högre koncentration till en lägre) eller från sitt eget förråd av glykogen (glykogen = polysackarid som fungerar som glukosförråd). Nedbrytningen av glukos, glykolysen, sker i cellens cytoplasma. Den energi, som frigörs från glukos vid glykolysen, lagras i form av ATP. Ifall cellen har tillgång till syre, fortsätter reaktionen efter glykolysen. Ifall syre saknas, avlägsnas glykolysens slutprodukt (laktat) från cellen genom diffusion.

Översätt bild: glukos; glykogen; glykolys; kärna

 

                      

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback