fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism polku Kloroplasten
klass 1

sivusto123
Växtcellens byggnad
   

Kloroplasten

Fotosyntesen sker i växtcellernas kloroplaster. Man tror att kloroplasterna har utvecklats från syreproducerande fotosyntetiska bakterier, som ingått ett endosymbiotiskt förhållande med eukaryota celler.  Under evolutionens förlopp har de endosymbiotiska cyanobakterierna förvandlats till cytoplasmatiska organeller, kloroplaster. Under evolutionens förlopp har största delen av de endosymbiotiska cyanobakteriernas gener försvunnit totalt eller så har de flyttat till växtcellens kärna. De polypeptider, som förekommer i kloroplaster, kodas av gener både i kärnan och kloroplasten. Kloroplastens evolution liknar i hög grad mitokondriens evolution. Båda anses ha utvecklats ur endosymbiotiska bakterier.

 

Kloroplaster förekommer i växternas alla gröna delar. I de flesta växter sker fotosyntesen huvudsakligen i bladen och deras mesofyllceller. Dessa celler har rikligt med kloroplaster (20-40 stycken). Kloroplasterna är linsformade organeller, ca 2-4 μm breda och 5-10 μm långa. De omges av ett dubbellipidmembran. I kloroplasten yttermembran finns många olika poriner dvs integrala proteiner, som bildar stora porer i membranet. I detta fall liknar kloroplasterna och mitokondrierna varandra. Genom dessa porer vandrar olika lösliga ämnen. Detta sker både selektivt och passivt. Kloroplastens inre membran är nästan totalt ogenomsläpplig. Genom detta membran måste ämnen transporteras med hjälp av speciella transportproteiner. 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback