fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism polku Cellens ämnesomsättning
klass 1

Cellens ämnesomsättning

Cellerna behöver energi vid:
1. syntesen av makromolekyler (kemiskt arbete)
2. aktiv transport (osmotiskt arbete)
3. rörelser (mekaniskt arbete)
Heterotrofa (grek. trofe = näring) organismer skaffar sig energi genom att oxidera organiska föreningar. Glukos är det viktigaste näringsämnet. 

Metabolismen indelas i anabolism och katabolism. Anabola reaktioner kräver energi. Utgående från enkla molekyler syntetiseras komplicerade föreningar. Katabola reaktioner ger energi. Stora molekyler bryts ner till enkla beståndsdelar.

 

Samma enzymer kan ibland användas både vid syntes och nedbrytning. Dvs. reaktionen kan gå i båda riktningarna = vara reversibel. Detta sker emellertid aldrig samtidigt i cellen. Cellen reglerar noggrant i vilken riktning reaktionen skall ske - mot syntes eller mot nedbrytning. De anabola och katabola reaktionerna har dessutom sina egna reglerande faktorer. Vanligen är reaktionerna koordinerade på så sätt att när den ena riktningen aktiveras så inhiberas den andra. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback