fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Kaveoler vid endocytos
   
sivusto123
Stressfilament
   
sivusto123
Nedbrytning av extracellulärmatrix
   
sivusto123
Receptorer i extracellulärmatrix
   

Rörelser

I cellens bakända upplöses kontaktpunkterna. Mikrotubulerna deltar i denna process genom att hämta dynamin till kontaktpunkterna. Dynamin åstadkommer endocytos av kontaktmolekyler. I bakändan kontraherar också myosin- och aktinfibrer (s.k. stressfibrer). En del kontaktmolekyler inaktiveras genom fosforylering (med hjälp av t.ex. kalcineurin). Andra kontaktmolekyler bryts ner av proteaser (t.ex. calpain bryter ner talin)

Kalcium har en viktig reglerande roll när kontaktpunkter lossnar. Kalcium deltar också i regleringen av calpain och kalcineurin. Man ser hur kalciumvågor startar i caveoler, som förekommer i cellens bakända och nära stressfibrer. Caveolerna antas spela en mer omfattande roll i cellernas rörelser. Sålunda reglerar caveolerna signalmolekyler genom att rikta metalloproteaser (MMP) i matrix till cellens framända och genom att transportera cellmembranmaterial i små blåsor från cellens bakända till framändan.

Ibland är det viktigt att cellerna rör sig i grupp (t.ex. vid morfogenesen och när vävnader skall repareras). Celler som rör sig i grupp håller kontakt med varandra med hjälp av cadheriner och integriner. Dessutom växelverkar integriner, som innehåller β1- eller β3-subenheter, med extracellulära matrix. Proteaser, som sönderdelar matrix, koncentrerar sig på att upplösa vävnaden framför cellerna, så att de skall kunna vandra framåt.

 

 
 
Accessibility Feedback