fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Extracellulärmatrix polku Nedbrytning av extracellulärmatrix
klass 1

Nedbrytning av extracellulärmatrix

Cellerna bör ha förmåga att bryta ner proteinerna i extracellulärmatrix. Detta är viktigt bl.a. då cellerna skall röra sig genom extracellulärmatrix eller genom basalmembranen. Cellerna rearrangerar extracellulärmatrix med hjälp av sina proteaser. Proteasernas funktion är noga reglerad. Metalloproteaserna (MMP) i matrix utgör den största proteasgruppen. Deras katalytiska område bildar en domän, till vilken en zink-jon bundits. Metalloproteaserna aktiveras vanligen först utanför cellen. Först bör nämligen en inhiberande domän (s.k. prodomän) avlägsnas av andra enzymer. Olika proteaser bryter ner olika proteiner i extracellulärmatrix. Kollagenas bryter ner kollagen.
Översätt bild:
signalpeptid; propeptid; länk; fibronektin II typ domän; furinidentifierande förlängning; katalytisk domän; hemopexinliknande domän; matrilysin; stromelysin 1; gelatinas A; gelatinas B

 

 
 
Accessibility Feedback