fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Kaveoler
   

Kaveoler vid endocytos

Kaveoler är små, flaskformade gropar i cellmembranet. De förekommer ofta i grupper och är ganska statiska strukturer. Endocytosen via dem är långsammare än den klatrin-medierade endocytosen. Proteinet kaveolin åstadkommer en fördjupning i cellmembranet så att en kaveol bildas samt fäster den vid aktinfilament. Endotelceller och adipocyter (fettceller) innehåller rikligt med kaveoler, som deltar i bl.a. signalförmedlingen, transporten av membranmaterial mellan olika organeller samt i omfördelningen av komponenter, som använts vid cellernas vidfästning. Kaveoler deltar också i endotelcellernas transcytos.

Kaveolerna avsnörs från cellmembranet vid en given signal från en grupp receptorer. Dynamin snör av kaveolen från cellmembranen. Vesikeln är av samma storleksordning som de klatrin-täckta vesiklerna (50-100 nm i diameter). De avsnörda vesiklerna kallas kaveosomer. Kaveosomerna är ganska stabila strukturer, med många flaskformade delar, som innehåller rikligt med kaveolin-1. Kaveolinskiktet nedbryts alltså inte då kaveosomen bildas. pH i kaveolerna är neutralt. Kaveolerna skiljer sig från de endocytotiska och biosyntetiska organellerna genom att rab GTPas inte reglerar deras bildning.
Kaveosomerna står i kontakt med Er, Golgiapparaten och endosomerna.

 

 
 
Accessibility Feedback