fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Receptorer i extracellulärmatrix
   
sivusto123
Aktinets organisation
   

Rörelser

I framändan skapar cellen kontaktpunkter med underlaget. I en del av kontaktpunkterna lossnar kontaktmolekylerna från varandra i ganska snabb takt och de flyttar sig på nytt framåt till framändan. På detta sätt uppstår inga permanenta kontaktpunkter och cellen kan återanvända sina kontaktmolekyler i framändan. Fibroblaster bildar permanenta kontaktpunkter (focal adhesions). Sådana finns inte i celler som rör sig snabbt t.ex leukocyter. Både de cirkulerande kontaktpunkterna och de permanenta består av samma typer av molekyler.

I kontaktpunkterna fäster aktinfibriller vid cellmembranens integriner med hjälp av bl.a. talin. Dessutom påverkar många signalmolekyler samspelet mellan integriner och aktiner, vilket leder till aktivering av integriner. Även mikrotubuler påverkar kontaktpunkterna genom att vidarebefordra signaler, som får kontaktpunkterna att lossna.

Rho-familjens GTPaser (Rho, Rac, Cdc42) reglerar aktinfibrerna på tre olika sätt:
1. Cdc42 reglerar bildningen av filopoder 
2. Rac reglerar bildningen av lamellipoder
3. Rho reglerar bl.a. bildningen av stressfilament i cellens bakända.

 

 
 
Accessibility Feedback