fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Cellens rörelser
   
sivusto123
Mikrofilament
   

Rörelser

Enkla (encelliga) organismer såsom amöbor rör sig i samband med förökningen och för att finna föda. I mångcelliga organismer är rörelseförmåga nödvändigt bl.a. för bildningen av vävnader och organ samt för att upprätthålla immunsystemets funktioner.
Signaler från omgivningen ger upphov till:
1. koordinerade förändringar i cytoskelettet,
2. förändringar i vidfästningen vid intercellulära matrix
3. membranreaktioner som leder till rörelser i cellen.

Fibroblaster rör sig på samma sätt som amöbor (polariserat) - cellen har en tydlig framända och bakända. I polariserade celler är kärnan placerad i framändan. Det samma gäller Golgi apparaten och centrosomen dvs. mikrotubulernas organisationscentrum. Polymerisering av aktin gör att framändan skuffas framåt - i rörelsens riktning.

 

 
 
Accessibility Feedback