fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Stressfilament

Stressfilamenten (knippen av aktinfilament) är viktiga för cellens form.

De fäster vid ett skivformad vidfästningsområde (focal adhesion), där knippen av mikrofilament fäster vid cellmembranet med hjälp av alfa-aktin och talin.

Man vet inte ännu säkert om aktinpolymerer, som liknar stressfilament, uppträder in vivo (dvs. i levande vävnader) eller om de endast förekommer i in vitro dvs. i cellkulturer, som utsätts för stress under laboratorieförhållande.
 

 
 
Accessibility Feedback