fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Extracellulärmatrix polku Receptorer i extracellulärmatrix
klass 2

Receptorer i extracellulärmatrix

CAM (cell adhesion molecule) är ett sammelnamn för integrala proteiner på cellmembranen. CAM fäster cellerna vid varandra och vid extracellulärmatrix. Integrinerna svarar för största delen av cellernas adhesion till extracellulärmatrix men dessutom förekommer selektiner och syndekaner, som ha liknande uppgifter.

Integriner är receptorer på cellytan och de fäster vid olika molekyler i extracellulärmatrix och vid proteiner på andra cellers ytor. Integrinerna består av två glukoproteinunderenheter, så kallade αβ-heterodimerer, av vilka det finns över 20 stycken. De flesta underenheter
fäster bara vid vissa speciella underenheter. Ibland kan dock underenheterna bilda stora komplexa molekyler. Så har t.ex. alla integriner, som fäster vid kollagen, förutom  
β1-underenheten också α1-, α2-, α3-, α10- eller α11-underenheterna.
De flesta integriner expresseras i många olika celltyper och de flesta celltyper expresserar många olika integriner. Det finns ett stort behov av många olika integriner enär olika integrinhetero-dimerer binder till olika ligander eller till samma ligander men med olika styrka.
Bilden visar: integrin; extracellulära del; cellmembran; den intracellulär del

Integrinerna avviker från t.ex. hormonreceptorerna på grund av sin låga bindningsaffinitet och sitt höga antal. Om cellerna har många fästpunkter på extracellulärmatrix kan de känna sig för i sin omgivning utan att helt tappa greppet. En alltför stark bindning skulle förmodligen leda till att cellerna skulle vara fixerade "för evigt".

 

 
 
Accessibility Feedback