fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Mitokondrien
   

Aerob energiproduktion

Innan pyruvat kan gå in i citronsyracykeln måste en av dess tre kolatomer spjälkas bort.
Till den resterande molekylen, som nu består av två kolatomer, fogas coenzymA (Co-A),  vilket leder till bildning av acetyl-CoA. Detta kallas oxidativ dekarboxylering av pyruvat. Acetyl-CoA är en molekyl, som är gemensam vid oxideringen av både glukos och fettsyror. Efter detta följer de båda samma rutt genom citronsyracykeln. I eukaryota celler sker dessa reaktioner i mitokondrierna.

Översätt bild: Pyruvat; Acetyl-CoA; Co-A

 

                          
Dekarboxyleringen av pyruvat, β-oxidationen av fettsyror och citrosyracykeln äger rum i mitokondriernas matrix. Största delen av ATP bildas vid den oxidativa fosforyleringen, som sker på mitokondriernas inre membran. Mitokondrierna i celler, som producerar mycket energi, har många cristae = veck på den inre membranen.
Översätt bild: citrosyracykeln; oxidativ fosforylering; pyruvat; fettsyror; acetyl-CoA; ENERGIPRODUKTION I MITOKONDRIEN

 
 
Accessibility Feedback