not available fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida / Metabolism / Cellens ämnesomsättning / Katabolism / Aerob energiproduktion
klass 1

Aerob energiproduktion

Vid aeroba förhållanden är energiproduktionen är mycket effektivare än vid anaeroba. Ifall cellen har tillgång till syre kommer pyruvatet, som bildas vid glykolysen, att oxideras vidare i citronsyracykeln.

Största delen av den energi, som fås vid aeroba förhållanden, kommer från den oxidativa fosforyleringen. Då avger nämligen de reducerade elektrotransportörerna ( bl.a. NADH), som uppkommit i citronsyracykeln, sina elektroner till syre.


Översätt bild GLYKOLYS; pyruvat; CITRONSYRACYKELN; OXIDATIV FOSFORYLERING