fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism polku Mitokondrien
klass 2

sivusto123
EM-bild av mitokondrie
   
sivusto123
EM-bild av mitokondrier, 2
   

Mitokondrien

I mitokondrierna sker cellernas andning. Mitokondriernas antal och storlek varierar beroende på cellernas energibehov. Mitokondrierna är just och just synliga med vanligt ljusmikroskop. De är av samma storleksordning som bakterier dvs. 0,5-2 µm tjocka spolformade strukturer. Alla eukaryota celler har mitokondrier. Ibland utgör mitokondrierna upp till 20% av cellens volym.

Man antar att mitokondrierna ursprungligen var bakterier, som de eukaryota cellerna fagocyterade och som sedan anpassade sig till ett endosymbiotiskt liv tillsammns med värdcellerna. Mitokondrierna förökar sig genom delning - dvs. på samma sätt som bakterierna. Mitokondrierna kan också fusionera med varandra. 

Mitokondrierna är i ständig rörelse i cellerna. Detta sker delvis tack vare de cytoplasmatiska strömmarna men också genom sin egen kontraktionsförmåga. De fäster nu och då
vid kärnmembranet.
Översätt bilden: MITOKONDRIE

 
 
Accessibility Feedback