not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Tuberkulos (lunga), översikt
   
sivusto123
Tuberkulos (lunga) 40x
   
sivusto123
Tuberkulos (lunga), 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Tuberkulos (lunga)

Snitt från lunga med granulom i vars utkant man ser långsmala epiteloidceller (pilspetsar). Dessutom ser man en flerkärnig Langerhans cell (pil). Granulomet omges av en vall bestående av inflammatorisk vävnad, som innehåller ett stort antal lymfocyter.
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback