not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Tuberkulos (lunga), översikt
   
sivusto123
Tuberkulos (lunga) 40x
   
sivusto123
Tuberkulos (lunga), 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Tuberkulos (lunga)

Snitt från lunga med två granulom, som bildats av epiteloid- och jätteceller (vita stjärnor). Det är fråga om runda strukturer i vars mitt man ser nekros. I utkanten ses långa epiteloidceller och flerkärniga Langerhans celler (pil). Granulomet omges av inflammatorisk vävnad, som innehåller ett stort antal lymfocyter. (se även ostig nekros och jätteceller).
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback