fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Inflammation i äggledare, översikt
   
sivusto123
Inflammation i äggledare, 40x
   
sivusto123
Inflammation i äggledare, 200x
   
sivusto123
Munanjohdin
   

Neutrofil granulocyt, neutrofiilinen granulocyytti, neutrophil granulocyte

De neutrofila granulocyterna deltar i inflammationens akuta skede. Infektioner förorsakas till största delen av faktorer, som är främmande för organismen, vilket innebär att de på kemotaktisk väg lockar till sig vita blodkroppar. De neutrofila granulocyterna är lätta att känna igen i vävnadssnitt. De har nämligen en tydligt 3-4-delad kärna. När de neutrofila granulocyterna nedbryts försvinner kärnans lobering. De neutrofila granulocyterna innehåller lytiska enzymer och kan med hjälp av dem bryta ner det material, som de fagocyterat. Härvid frigörs enzymer och den omgivande vävnaden nedbrytes också. Ibland bildas var runt infektionshärden. Detta sker speciellt vid bakteriella infektioner med streptokocker och stafylokocker.

 

 

 
 
Accessibility Feedback