fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Kronisk inflammation

Begreppet subakut inflammation användes ursprungligen för en situation där monocyter och eosinofila granulocyter efter några dagar visar sig inom ett inflammerat område. Förekomsten av eosinofila granulocyter tyder på en allergisk reaktion.

Begreppet kronisk inflammation används då mängden neutrofila granulocyter har avtagit medan mängden lymfocyter och plasmaceller ökat, som en följd av en specifik immunologisk reaktion. Nu ser man också makrofager och fibroblaster i vävnaden, vilket är ett tecken på att inflammationen läker ut.

Begreppet granulationsvävnad används då det under en kronisk inflammation förekommer rikligt med fibroblaster och då blodkärlen har förgrenats kraftigt.

Begreppet fibros innebär det skede då fibroblasterna mognat till fibrocyter och bildningen av kollagenfibrer är aktiv. I detta skede har de inflammatoriska cellerna vanligen försvunnit.

Begreppet kronisk aktiv inflammation innebär att man samtidigt ser både drag från akut och kronisk inflammation samt dessutom ärrbildning. Detta är en mycket vanlig situation och förekommer vid en s.k. sekundär respons.

 

 

 
 
Accessibility Feedback