fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Allmän patologi polku Inflammation polku Epiteloidceller och jätteceller
klass 1

sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
sivusto123
Imusolmuke
   
sivusto123
Iho
   

Epiteloidceller och jätteceller

Monocyterna fungerar som stamceller för en del av de celler, som är kopplade till inflamnationer. Epiteloidcellerna är förändrade makrofager, vilkas fagocyterande förmåga har miskat. Dessa celler har en viss förmåga till sekretion. Epiteloidceller påträffas om organismen drabbats av svårlösliga antigener.

Jätteceller är också förändrade makrofager. Det är fråga om flerkärniga celler.
Alla jätteceller är emellertid inte förändrade makrofager. I tumörer påträffas ibland jätteceller.
Jätteceller kan indelas i två huvudtyper:
1. Langerhans jätteceller
2. Främmandekroppsjätteceller

Langerhans jätteceller förekommer främst i samband med tuberkulos. Det är fråga om flerkärniga celler, med kärnorna radade i en prydlig ring längs cellens periferi eller utkant.

Främmandekroppsjätteceller förekommer i samband med inflammationer, som orsakas av främmande kroppar, t. ex. suturmaterial, kolesterol, gruspartiklar. Också denna typ av jättecell har många kärnor men de ligger oregelbundet spridda i cellen.
 

 
 
Accessibility Feedback