fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Gallblåsa med kolesterolos, översikt
   
sivusto123
Gallblåsa med kolesterolos, 40x
   
sivusto123
Gallblåsa med kolesterolos, 100x
   
sivusto123
Lymfknuta med antrakos, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta med antrakos, 40x
   
sivusto123
Lymfknuta med antrakos, 200x
   
sivusto123
Sappirakko
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Makrofag

Organismens monocyt-makrofag-reaktion är å ena sidan en snabb och ospecifik reaktion och  å andra sidan en specifik immunologisk reaktion. I det centrala nervsystemet motsvaras monocytserien av mikroglia celler. Mikroglia celler har små kärnor. Den viktigaste uppgiften för makrofagerna är fagocytos, vilket innebär att för kroppen främmande material förstörs genom nedbrytning i makrofagernas lysosomer.

Makrofagerna har en eller flera runda-avlånga kärnor. Cytoplasmats struktur varierar i hög grad, beroende på  det fagocyterade materialets natur. I lungorna påträffas makrofager, som är så gott som svarta på grund av att de fagocyterat kolpartiklar, som man andats in med inandningsluften. Makrofagernas cytoplasma färgas vanligen ganska ljust och innehåller många vakuoler. 

 
 
Accessibility Feedback