fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Granulationsvävnad, översikt
   
sivusto123
Granulationsvävnad, 40x
   
sivusto123
Granulationsvävnad, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Fibroblast

Fibroblasten är den dominerade celltypen i bindväv. Fibroblasterna producerar den intercellulära substansen. I tidiga granulationsvävnader förekommer rikligt med aktiva fibroblaster. De är långsmala och har rund kärna och rödfärgat cytoplasma. Inga tecken på kollagensyntes finns i detta tidiga skede. Jämsides med fibroblasterna växer blodkapillärer in i den skadade vävnaden.

Då granulationsvävnaden mognar, övergår fibroblasterna till fibrocyter = långsmala celler med smal kärna. Fibrocyterna producerar endast lite kollagen. När det är fråga om benskador, induceras först broskvävnad och senare benvävnad i fibroblastområdet.

Ärrbildning i det centrala nervsystemet kallas gliom. I gliom är fibroblast-fibrocytreaktionen låg.


 

 
 
Accessibility Feedback