fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Sår, översikt
   
sivusto123
Sår, 20x
   
sivusto123
Sår, 100x
   
sivusto123
Sår, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Fibrin, fibriini, fibrin

Fibrin är det protein, som bildas genom att fibrinogen i blodet fälls ut under medverkan av enzymet trombin. Det är fråga om ett långt protein, som gör att blodet koagulerar.


 

 
 
Accessibility Feedback