fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Granulomatös inflammation, granulomatoottinen tulehdus

Begreppet granulomatös inflammation täcker alla de inflammatoriska tillstånd där epiteoidceller och jätteceller förekommer. Ett klassiskt exempel på granulomatös inflammation är tuberkulos.
I exsudatet från en tuberkulosinflammation ses en ostig nekros eller kaseinnekros. Den ostiga nekrosen finns mitt i den tuberkulösa vävnadens granulom. Granulom förekommer även vid andra sjukdomstillstånd. Så är t. ex. granulomstrukturen vid sarkoidos likartad, men där saknas det nekrotiska mittpartiet. Ifall en främmande kropp råkat komma in i organismen bildas ett granulom runt denna främmande kropp. Ingen nekros förekommer i detta fall.

 


 

 
 
Accessibility Feedback