fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Inflammation i näsans slemhinna, översikt
   
sivusto123
Inflammation i näsans slemhinna, 40x
   
sivusto123
Inflammation i näsans slemhinna, 200x
   
sivusto123
Nenäontelo
   

Ödem, verekkyys ja turvotus, edema, oedema

Hyperemia (hyper- + Gr. haima = blod) betyder ökad genomblödning och hör till inflammationens neurala och humorala snabba reaktion. Den ökade genomblödningen garanterar att det skadade området får mera blod och därmed också mera vita blodkroppar. Vid inflammation ökar dessutom kapillärernas permeabilitet genom att passagen mellan endotelcellerna ökar. Det betyder att mera vätska än normalt passerar ut från kärlen in i den omgivande vävnaden. Ödem uppstår som en följd av hyperemia. Med begreppet ödem förstås att vätska sipprar från blodkärlen ut i det inflammerade området. Det är ofta en mycket snabb reaktion.


 

 
 
Accessibility Feedback