en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Tuberkulos (mjälte), översikt
   
Tuberkulos (mjälte), 40x
   
Tuberkulos (mjälte), 100x
   
Perna
   

Tuberkulos (mjälte), tuberkuloosi, tuberculosis

Snitt från mjälte med flera runda granulom (pilspetsar). (Se även ostig nekros och jätteceller).
H&E.