fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Kronisk inflammation (gallblåsa), översikt
   
sivusto123
Kronisk inflammation (gallblåsa), 20x
   
sivusto123
Kronisk inflammation (gallblåsa), 40x
   
sivusto123
Kronisk inflammation (gallblåsa), 400x
   
sivusto123
Sappirakko
   

Kronisk inflammation (gallblåsa), (sappirakko), (gallbladder), (vesica biliaris)

Snitt från gallblåsa med ett ytepitel, som till största delen är oskadat och normalt. Pilarna visar emellertid på ställen där epitelet är skadat. En del av ytepitelet har lossat vid snittningen (*). Ytepitelet är inflammerat. Det är fråga om en kronisk inflammation. Pilspetsen visar ett Rokitansky-Aschoff sinus.
H&E.


 
 
Accessibility Feedback